Minitryck.se - Störst på skoltröjor sen 1992
Ring oss direkt: 0142-80 650
Fri frakt!
7 dagars leverans
Säkra betalningar

Integritetspolicy – Datalagring GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att på smidigaste sätt fullfölja beställningar, besvara eventuella frågor angående tidigare beställningar samt kunna samt avisera om försändelser via SMS.

Dina uppgifter sparas i vårt ordersystem i samband med att du registrera dig som kund eller beställer en vara i vår webbshop. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att du ingår ett avtal med oss i och med att du beställer vara eller registrerar dig som kund i syfte att beställa vara. Dina uppgifter kommer att sparas i minst sju år enligt bokföringslagen, eller så länge du är kund hos oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företag inom vår koncern (NOVA). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Nova Trading AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@minitryck.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.